دراین آشفته بازارآمارها!!!!

بی شک مبنا واساس هرگونه برنامه ریزی دقیق و جامع برای پیشرفت جامعه، دسترسی به آمار وارقام واقعی است تا تصویری روشن از وضعیت حال داشته و با آگاهی کامل ازداشته هایمان برای آینده تدبیر کنیم.
نفس وجود مراکز متعدد آمارگیری واجرای طرح های مختلف سرشماری در زمینه های متعدد بیانگر این مهم هستند که ضامن پیشبرد برنامه های توسعه ای، دستیابی به آمارواقعی است وبه هیچ عنوان نمی توان براساس حدس وگمان و با توسل به برآوردهای تخمینی برنامه های توسعه ای را مدیریت نمود.
صاحب نظری در امر توسعه اعتقاد دارد که آمار وارقام چنانچه مورد استفاده صحیح قرارگیرد و از آنها سوء استفاده به عمل نیاید، می توانند مبنایی علمی و محکم برای برنامه ریزی ها در بخش های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و…. باشند واگر موردبهره برداری غیر صحیح قرارگیرد، تبعات به مراتب خطرناکی برای کشورخواهد داشت.
این روزها در شرایطی که درآستانه تدوین برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی هستیم، در خصوص مقوله مهم آماردرآشفته بازاری به سر می بریم که تشخیص واقعیت ها تا حدی مشکل شده و ارایه آمارهای جورواجوراز سوی مراکز مختلف به اصطلاح رسمی ومعتبربر نگرانی ها راجع به ابعاد کمی وکیفی برنامه های توسعه می افزاید.
با وجود گذشت بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین واجرایی شدن پنج برنامه توسعه، آمارهای ارایه شده در خصوص ظرفیت های بخش های مختلفی همچون کشاورزی، صنعت، خدمات و… روشن و جامع نیست واز همین رو مثلاً نمی توانیم برای سال آینده برنامه ریزی کنیم که فلان محصول کشاورزی را وارد خواهیم کرد یا نه!! یا در سال زراعی آتی بر روی کدام محصول کشاورزی برنامه ریزی استراتژیک نماییم. از همین رو زمان برداشت محصولی همچون برنج مبادرت به واردات گسترده این محصول می کنیم و تبعات این کار را در نظر نمی گیریم ویا این که در یک سال آن قدر گندم تولید می کنیم که به مرز خودکفایی می رسیم و یک سال بعد بزرگترین وارد کننده گندم می شویم!!
این موضوع در باره پدیده هایی همچون بیکاری و اشتغال آشکارتر و قابل لمس تر است؛ سالهاست که برای ریشه کن کردن معضل بیکاری طرح وبرنامه ارایه می شود و دولت ها شاخص های چشمگیری از وضعیت روبه بهبود اشتغال ارایه می نمایند واز آمارهای آنچنانی رونمایی می کنند و اینک که در دهه ۹۰ به سرمی بریم ، نرخ بیکاری در برخی استان ها به ۳۰ تا ۴۰ درصد رسیده و متوسط بیکاری در کشور ۱۰ تا ۱۵ درصد برآورد می گردد.
مسئولان تلاش دارند با استناد به آمارهایی که مراجع غیر رسمی آنها را تایید نمی کنند، وضعیت اشتغال را رو به بهبود معرفی کنند اما واقعیت ها بیانگرچیزهای دیگری است!
البته در دولت تدبیر وامید که خود را دولت راستگویان نامیده تلاش شده که اعضای کابینه به خصوص عزیزانی که با بحث اشتغال درگیر هستند، ازآمار سازی ها پرهیز گردد و واقعیت ها به مردم گفته شود اما هنوزهم فرهنگ با صداقت با مردم سخن بگوییم و با آمارناصحیح اذهان را فریب ندهیم، جا نیفتاده و ظاهراً مردم شریف ایران زمبن همچنان باید با ذهن های زیبای برخی مسئولان برای خویش دنیایی پر از خوشبختی ترسیبم نمایند؟!
اوضاع اقتصادی کشورمان در طی ۸ سال خدمات دولت جناب دکتر احمدی نژاد به جایی رسید که نرخ رشد اقتصادی منفی ۸ تا ۱۰ اعلام شد وتقریباً همه مراجع رسمی وغیر رسمی این میزان رشد!! را قبول داشتند واینک که اوضاع کمی بهتر و ثبات در بازار تقریباً قابل درک است ادعا می شود که نرخ رشد اقتصادی به بالای ۴ درصد مثبت رسیده و این در حالی است که مجلس و کارشناسان وصاحب نظران این موضوع را نمی پذیرند و همچنان اختلاف نظرها پابرجاست.
منتقدان و مخالفان اعتقادشان این است که مراکز اعلام آمار یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران زیر مجموعه دولت است واظهارنظرهای این مراکز نمی تواند بیانگرواقعیت ها باشد و به عبارتی این نهادها آماری را که مسئولان دولتی دوست دارند این گونه باشد اعلام می کنند در حالی که واقعیت ها غیر از این است!
بیش از سی سال از عمر بابرکت نظام جمهوری اسلامی ایران سپری می شود و با وجود آن که تلاش همه مسئولان معطوف به توسعه عدالت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی …. در تمامی نقاط ایران عزیز بوده هنوز هم استان ها به حقشان نرسیده اند و ظاهراً هنوز هم باید به آمارهای بعضاً زیباو فریبنده خوش باشیم و دنیایی رویایی برای خود ترسیم کنیم؟!
در شروع چهل سالگی نظام جمهوری اسلامی ایران اگر می خواهیم ایرانی آباد وکشوری نمونه داشته باشیم و با افتخار و اطمینان در مسیر دشوار توسعه گام برداریم، باید ایران را صرفاً در چند استان نبینیم و همه مناطق را در برنامه ریزی های توسعه لحاظ نماییم واین مهم شدنی نیست مگرآن که آمارها خوب جمع آوری شود،کارشناسی نقد وبررسی گردد و متناسب با واقعیت ها برنامه ریزی به عمل آید و آمارها را براساس مصالح و منافع نظام مقدس جمهوری اسلامی در برنامه ریزی ها مد نظر قرار دهیم و اشکالی ندارد که اذعان کنیم در بخش هایی موفق نبوده ایم ؛ این مطلب را مردم با جان ودل می پذیرند؛ مطمئن باشید.
خدایا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و مارستگار
/ 0 نظر / 31 بازدید