اظهار نظر نابلد ها وآسیب به برندها

اظهار نظر نابلد ها وآسیب به برندها

فرامرز درخشنده:

اینروزها مصاحبه های زنجیره ای با مدیرا ن مسئول روزنامه های ردیف پایین کشورخبراز نا بسامانی کاغذ روزنامه در کشور میدهد واین مدیران مسئول اعتقاد دارند که بعلت گرانی کاغذ تیراژ خود را از نصف کمتر کرده اند وبگونه ای شتابزده از قیمت بالای کاغذ میگویند ومینالند وبه تنها کارخانه تولید روز نامه در کشور تاخته اند.

این اتفاق سازمان یافته شده زمانی روی میدهد که اصلا تیراژ بعضی از این روزنامه ها که به خود لقب روزنامه کثیرالانتشارمیدهند وبرای گرفتن سوبسید کاغذ از وزارت ارشاد  کمتر از 10 هزار نسخه در روز است و با ارائه آمار غیرواقعی خارج از عرف رسانه ای به صحبت هایی میپردازند که از واقعیت خیلی فاصله دارد.

در سال حمایت از تولید ملی ،کار وسرمایه ایرانی کارخانه ای مورد تاخت وتاز قرار میگیرد که در سال های گذشته علیرغم همه تحریم ها ومشکلات کاروتولید که این عزیزان با آن غریبه هستند صنایع چوب وکاغذ مازندران در سال نود با تولید 25 هزارتن کاغذ روزنامه فقط توانست 30درصد نیاز کشور را تامین نماید وجالب است این مدیران از کارخانه چوب وکاغذ بعنوان کارخانه ای نام میبرند که بحالت نیمه تعطیل ویا تعطیل شده نام میبرند.

در پاسخ به صحبت های بی ضابطه این عزیزان باید گفت: هیچ زمانی در سال ،خط تولید این کارخانه متوقف نشد واگر تغییر تولید داد این تغییر را نباید به پای تعطیلی آن نوشت ودر شرایط کنونی این کارخانه عظیم در سه شیفت کاری مشغول به تولید است.

در سال 90 علیرغم اینکه ظرفیت این شرکت که 170 هزارتن درسال است به همت کارگران شریف ومدیران توانمندش توانست بیش از 190 هزارتن تولید داشته باشد واین اتفاق در حالی روی دادکه از طریق همین رسانه ها وروزنامه ها خبر از تعطیلی وتعدیل نیروهای کار در سراسر کشورپوشش داده میشود .

ای کاش این صاحب نظران با یک نگاه اجمالی به واحدهای تولیدی که کمتر از 30 درصد ظرفیت خود بدلیل نا بسمانی های اقتصادی تولید میکنند با کار وتولید با مشکلات این گروه آشنا میشدند وبعد در باره صنایع چوب وکاغذ اظهار نظر میکردند.

در شرایط سخت کنونی که این کارخانه معیشیت بیش از 5هزار نفررا بصورت مستقیم وغیر مستقیم تامین میکند وبعنوان صادر کننده نمونه که بیش از 12 هزارتن صادرات در سال گذشته در پرونده خود داردوهیچگونه حقوق معوقه ندارد و در پاداش ها مسیر بهره وری را بخوبی طی میکند با مصاحبه های غیر واقع نباید به برند این شرکت عظیم خدشه وارد کرد.

نبود مواد اولیه ،نبود تعرفه واردات ،بهره های بانکی ،واردات ومحدودیت برداشت از جنگل ، افزایش 35تا 45 درصدی چوب، مهمترین فاکتورهای بازدارنده این شرکت است که ایکاش صاحبان قلم وآگاهی به این معقوله ها میپرداختند واز ابزار ورسانه خود به حمایت از تولید گر ونیازهای کاروتولید میپرداختند.

این عزیزان همگی از گرانی کاغذ روزنامه دم میزنند که برکسی پوشیده نیست ولی  آنچه که حق بود وگفته نشد فروش کاغذ روزنامه طبق  قیمت مصوب بود که علیرغم همه مشکلات این شرکت به تعهدات خود عمل نمود ویک ریال تخطی نکرد.

در سالی که رهبرعزیزمان خواستار حمایت از تولید ملی،کار وسرمایه ایرانی است باید دست در دست همدیگر برای رسیدن به این هدف تلاش کرد وحمایت دولت را برای صنعت جستجو کرد زیرا پس از هدفمند شدن یارانه ها دولت تا کنون به تعهدات خود جامعه عمل نپوشاند وامروز واحدهای صنعتی از دو رقمی شدن بهره های بانکی،افزایش مواد سوختی،مالیات وجرایم بانکی مینالند که رسانه های مکتوب ومجازی نیز با درک متقابل میتوانند برای برون رفت از این مشکل به ارائه راهکار بپردازند نه اینکه فقط شرایط خود را ببینند.

/ 0 نظر / 18 بازدید