چندنفرشبیه او؟

مجمع سالانه شرکت صنایع چوب وکاغذ مازندران برگزار شد وعملکرد مدیرعامل دلسوز، کارکشته و متعهد این واحدبزرگ صنعتی مورد تایید و گزارش ارایه شده به مجمع مقبول واقع گردید اگرچه با حاشیه هایی همراه بود و شاید تا حدودی هم متن را تحت الشاع قرار داد؟! گرچه اصحاب رسانه درمازندران سالهاست که با این مسایل آشنا هستند و به برخی کم لطفی ها و کج رفتاری ها عادت نموده اند اما به دلیل آن که ازنزدیک با وضعیت چوب و کاغذ مازندران و عملکرد مدیرعامل این مجموعه در ارتباط بوده وهستم بنابر وظیفه و رسالت روزنامه نگاری ام ذکرنکاتی چند را لازم وضروری می دانم اگرچه این مقال شاید برای برخی دوستان و مسئولان محترم استان خوش نیاید و ازبنده حقیررنجیده خاطر گردند. 
1-تجربه ثابت نموده که مدیریت علم است نه ذوق و سلیقه وزمانی که این دانش مهم با استعدادهای خدادادی وتجربه اندوزی همنشین شد، انسان به درجه ای از بلوغ خواهد رسید که توان انجام کارهای بزرگ را یافته و به الگویی موفق در جامعه تبدیل شود؛ آنانی که فطرت پاک و بی آلایش دارند،حمایت از انسانهای موفق در هر رشته و حوزه ای را به عنوان یک وظیفه قلمداد کرده و منافع گروه و جامعه را بر خواست خود ترجیح می دهند و آنانی که خدای ناکرده به منافع فردی و گروهی خویش می اندیشند، به هربهانه ای افراد موفق را تخطئه کرده و این گونه می پندارند که با سیاه نمایی وظاهر فریبی می توانند به اهداف خود دست یابند که باید خطاب به آنان گفت : متاسفیم!! 
2-باورکنیم که صنعت کشورمان ظرف حداقل دو دهه گذشته بیش ازآنچه از کین و خصومت بدخواهان و دشمنان نظام و انقلاب ومردم لطمه دیده باشد، در معرض بدبینی ها و کج اندیشی ها و برخی سلایق ناصحیح خودی ها بوده و از این حیث لطمات جبران ناپذیری را متحمل گشته و نتیجه آن می شود که امروز در جای جای کشور عزیزمان و همچنین استان مازندران شاهدیم.اتخاذ سیاست های غیر منطقی و کارشناسی نشده و اصرار بر اجرای این تدابیر در حوزه صنعت، واگذاری سکان صنعت وبه ویژه صنایع مادر و باسابقه همچون نساجی ها به افراد غیر متخصص اما دارای نفوذ در بدنه سیاسی، دخالت غیر صنعتی ها و عموماً افراد سیاسی با نفوذ در امور صنعت و حوزه اشتغال سرنوشتی تلخ وجبران ناپذیر برای بخش اشتغال زا وسودآور صنعت رقم زد که متاسفانه عواقب کاملا منفی آن تا سال ها دامن مردم شریف مازندران و جوانان غیور و خانواده های بی گناه و شریف این استان را خواهد گرفت.پیام روشن نگارنده این سطور خطاب به برخی عزیزان در استان است که بی محابا و بی آن که به عواقب کار خویش بیندیشند، با گفتار و رفتار خود افراد خلاق و کارآفرین صاحبان اندیشه در حوزه صنعت و خودکفایی و اشتغال را دلسرد نموده بی آن که طرحی روشن برای رفع مشکلات داشته و ارایه نمایند.
3- با وجودرسالت خطیری که بنده و همکارانم داریم، قصد ندارم خیلی روشن به آنچه در حوزه صنعت و اشتغال استان و نیات برخی دوستان به ظاهر همه فن حریف می گذرد بپردازم اما حیف است که از حاشیه های مجمع سالانه صنایع چوب و کاغذ مازندران بگذریم که اگر این چنین شود زحمات چندین ساله مردی بزرگ و خلاق و عاشق صنعت و دوستدار واقعی کارگران نادیده گرفته شده و آیندگان مارا نخواهند بخشید. عملکرد یک سال گذشته دکتر ابوالفضل روغنی گلپایگانی مدیر عامل صنایع چوب و کاغذ مازندران اگرچه به تایید مجمع رسید اما ظاهراً برخی دوستان و سینه چاکان صنعت و اشتغال به مذاقشان خوش نیامد و مطالبی را بر زبان جاری ساختند که به واقع قصدشان زیر سوال بردن عملکرد بسیار موفق مدیر عامل محترم چوب و کاغذ بود. نمی خواهم ودر مقامی نیستم که ازعظمت روحی بزرگ مردی بگویم که بیش از سه دهه خود را وقف صنعت و اعتلای اقتصاد کشور نموده وقلبش برای استقلال ایران اسلامی می تپد.آنانی که در هر محفلی خادمان به نظام مردم را به هربهانه ای مورد انتقادهای بی منطق قرار می دهند تکلیف خویش را روشن نمایند.اشتغال به کار حداقل دو هزار نفر به صورت مستقیم و امرار معاش دست کم 10 هزار نفر از طریق غیر مستقیم، اجرای طرح های مختلف تولیدی با وجود مشکلات حاکم بر صنعت کشور، رعایت الزامات زیست محیطی در کلیه موارد و تلاش برای حفظ و احیاء مجدد جنگل ها و تنوع تولیدات جملگی بیان کننده توفیقات مردی است که مدیریت را نه به عنوان یک منصب که فاکتوری برای خدمت هرچه خالصانه به مردم عنوان می نماید. بدون تردید اگر چوب وکاغذ مازندران امروز با وجود تمامی مشکلات ودشواری ها بربلندای افتخار صنعت استان ایستاده واگردر طوفان بدخواهی ها و دشمنی ها این کارخانه لحظه ای از تولید غافل نماند ورکوردی در تولیدمحصولات زد که در 15 سال گذشته کم نظیر بوده و اگر در کوران بحرانهای حاکم بر صنایع ، چوب وکاغذ ایستاده همچون سرو، همه اینها مرهون مدیریت یکی از سربازان واقعی انقلاب و نظام است که همچو رشیدمردان دفاع مقدس، در سنگری والا بنام خودکفایی صنعت با دشمنان قسم خورده مردم ایران می جنگد و از آرمان های خود کوتاه نمی آید. او در کوران مشکلات مردانه ایستاد تا چوب و کاغذ در آسمان صنعت ستاره ای باشد پایدار و درخشان! او مانند برخی مدیران پرطمطراق که شعاردادنشان بر عمل می چربد، نه تنها در بحران ها مایوس نشد و کارخانه را رها نکرد که در چنین اوضاع واحوالی در اندیشه طرح های نوبود و چوب و کاغذ را به جایگاهی رساند که استاندار، نمایندگان مجلس و سایر مسولان استانی از این واحد به عنوان الگویی موفق نام ببرند و مواقعی که دچار بحران می شود آستین همت بالا می زنند و تمام قد از این واحد بزرگ صنعتی حمایت می نمایند .
4-عزیزانی که خود را در مقابل مسایل مختلف از جمله مباحث اشتغال و کارخانه ها مسئول می دانند ودر مواقعی همچون مجمع سالانه چوب و کاغذ مازندران چشم بر واقعیت ها بسته و به زعم خود دلسوز صنعت و اشتغال هستند هیچ می دانند که چنین اقدامات و رفتارهایی ممکن است موجب دلسرد ی خادمان واقعی صنعت کشورو استان شود واگر این دوستان واقعاً قلبشان برای توسعه و احیاء صنعت می تپد،چراراهکارهای فنی و علمی خود را وقف احیاء دهها واحدی نمی کنند که سالیان سال به هردلیل خاک کم لطفی ها و منیت ها را می خورند ؟!
5-آقایان به ظاهر منتقد بی طرف و دوستدار صنعت واشتغال! دکتر روغنی گلپایگانی مدیر عامل مهربان و قدرشناس چوب و کاغذ مازندران قلب نازنینش برای صنعت و اقتصاد کشور و استان می تپد و با تکریم واقعی کارگران و خانواده های گرامی اشان در قلب خانواده بزرگ چوب و کاغذ جای دارد؛" دکتر روغنی! شما پدری دلسوز و مهربان برای همه ما هستید انشاء الله ما هم قدرتان را بدانیم – نامه کارگر"، "مدیر عامل محترم شما مهربان هستید و به این خاطر در قلب ما فرزندان کارگرید"، "جناب روغنی عزیزشما شادی و زندگی خوش را برای ما رقم زدید خدا از شما راضی باشد- همسرکارگر" این ها بخشی از اظهار نظر خانواده بزرگ چوب و کاغذ د ر باره دکتر روغنی گلپایگانی مدیر عامل مجتمع عظیم صنعتی چوب و کاغذ چوکاست که حکایت از علاقه وافر ایشان به مدیر عامل واحد دارد.
6-مدیر عامل محترم مجتمع بعد از خداوند متعال، کارگران ونیروهای متخصص شرکت را نقطه اتکاء خود قرار داده و برپایه همین توانمندی ها ست که قرص ومحکم بر عهدش که همانا خودکفایی کشور در زمینه تولید انواع کاغذ می باشد ایستاده و خود محور همدلی خانواده بزرگ چوب و کاغذ و اتحاد همه کارکنان شده بنابراین نمی توان با برخی رفتارها و گفتارها انسانهای شریفی همچون دکتر روغنی رادلسرد نمود؛ پس لطفاً اگر حمایتی در کار نیست در پی تخریب نباشید واگر این روند تداوم داشته باشد پرده ها را کنار خواهیم زد تا سخن ها بگوییم و .......
خدایا چنان کن سرانجام کار                 که توخشنود باشی و ما رستگار"


/ 0 نظر / 16 بازدید