عطر دل انگیز یاران درکنگره 980 شهید والا مقام کارگری مازندران

عطر دل انگیز یاران بار دیگر آنهم در حسینیه عاشقان ساری عطر افشانی میگردد و برای اولین بار در کشور پس از سالها از گذشت دفاع مقدس کنگره 980 شهید والا مقام کارگران مازندرانی به همت مردی از جنس کارگر یعنی مدیرکل تعاون،کار ورفاه اجتماعی برگزار میگردد.
باید با افتخار گفت که بیش از نیمی ازسرداران و شهدای مازندران از خانواده بزرگ کارگری است و این افتخاری بس ارزشمند برای این قشر است که بیشترین سهم را در شکل گیری نظام مقدس جمهوری و پیروزی انقلاب با اعتصابات کمر شکن خود رژیم ستم شاهی را ساقط نمودند.
کنگره 980 شهید والا مقام کارگری مازندران برگ زرین دیگری است که در دفتر یادمان مازندران به افتخارورق میخورد و هشدار به مسئولین و کسانی است که باید بدانند کارگران همواره بعنوان صاحبان اصلی انقلاب علیرغم همه مشکلات ازقبیل: نبود امنیت شغلی ،پایین بودن دستمزد و فاصله فقر و غنا سکوت پیشه گرفته اند و صبورانه با فقر دست و پنجه نرم میکنند ودم نمیزنند که نکند این انقلاب به دست نا اهلان بیفتد.
امروز همسنگران این شهدا در مازندران ماهها است که حقوق نگرفته اند و هستند در این استان ولایت مدار که سالها است سنوات خود را دریافت نکرده اند .
کنگره 980 شهید والا مقام کارگری مازندران یادآوری خاطراتی است که کارگران ایران اسلامی چندین روز حقوق خود را به جبهه و جنگ اهدا کردند و در بحث اضافه دستمزد با توجه به شرایط خاص کشور از حق خود گذشتند تا بیرق سه رنگ و خوش نقش و نگار جمهوری اسلامی به کوری دشمنان برقله های پرافتخار ایران به اهتزاز درآید.
کنگره 980 شهید والا مقام کارگری مازندران ترسیمی ندای مظلومانه همسنگران این عزیزان است که سالها فراموش شده اند و کارخانجاتی که این رزمندگان در آن کار میکردند به تله ایی از خاک تبدیل شدند و دیگر اثری از آنان نیست.
کنگره980 شهید والا مقام کارگری مازندران عبرتی برای کسانی است که بدانند پیامیر اسلام بر دست کارگری بوسه زد تا بشریت از این بوسه عبرت بگیرد که کار وکارگر عزت دارد و امروز کارگر ایرانی و مازندرانی به کاسه چکنم، چکنم افتاده است.
کنگره980 شهید والا مقام کارگری حقیقتی است که کارگران همواره سربلند و پر افتخارند و امروز علیرغم همه شایستگی ها و جمعیت 30میلیو نی در اداره کشور نقشی ندارند و این قشر بلحاظ سیاست های غلط عقب نگه داشته شده اند وسهمی از عدالت اجتماعی ندارند.
کنگره980 شهید والا مقام کارگری تمثیل به سختی نفس کشیدن تدریجی کارگران در هوای همه دولت ها است و انگاری با سکانداری مردی از جنس کارگر با عنوان وزیر کار در دولت جدید پنجره ها باز شده است تا کارگربوی خوش یاس را استشمام کند.
خدایا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار

/ 0 نظر / 16 بازدید