صنایع چوب وکاغذ مازندران صنعت مقام آور گستره صنعت ایران

در سال گذشته که سالی سخت وطاقت فرسا برای جامعه کاروتولید بود و علیرغم تعهد دولت مبنی براختصاص بودجه از محل یارانه‌ها به بخش صنعت که می‌سر نگردید ودر نبود مواد اولیه، نبود نقدینگی وشرایط ضعیف مالی این شرکت توانست در سال ۸۹ با تولید ۱۸۳ هزارتن ودر سال ۹۰ با تولید ۱۹۰ هزارتن کاربزرگ ودر خور تحسینی انجام دهد وبه رکورد‌هایی دست یابد که اگر اغراق نباشد تولید بالاترازظرفیت، این شرکت تعجب سازندگان ماشین آلات این کارخانه که غالبا کشورهای اروپایی هستند را بهمراه داشت وحتی آنان تصور این را نمی‌کردند که این شرکت بتواند به ظرفیت اسمی خود دست پیدا نماید.

در این سال این شرکت علیرغم نظام کنترل قیمت بازار که در کشور توسط دولت انجام می‌گرفت با ایجاد شرکتی از درون همین سازمان بنام شرکت ارژن کاغذ توانست در مسیری حرکت کند که در این مسیر فضای بهتر را برای برون رفت از مشکلات پیدا کند وبا فروش حرفه‌ای وتامین مالی شرکت علیرغم زیان وضرر چند میلیاردی در اوایل سال این شرکت به رشد ریالی وتولیدی رسید که با توجه به شاخص‌های که بانک مرکزی در بخش صنعت که نزدیک ۶۲ درصد بود وبا توجه به افزایش قیمت دولتی که ۱۵ درصد بود پیش بینی می‌شد که این شرکت با زیان وضررهایی روبرو گردد منحصر بفرد بود.

امروز اگر در کشور توسعه‌ای انجام می‌گیرد این توسعه برمبنای تلاش نیروی کار است واگر مقایسه‌ای نسبت به سنوات این شرکت در گذشته بیندازیم در می‌ابیم با توجه به وضعیت معیشیتی کارگران بدور از هرگونه باند وجناح بازی وسیاست کلیه پرسنل این شرکت با توجه به صیانتی که همگان کار وتولید برای استقلال وتوسعه ایران اسلامی داشته‌اند این سعی وتلاش به آن منتهی گردید که این شرکت بتواند بعنوان یک صنعت مقام آور برگستره صنعت ایران خود نمایی نماید ودر سال گذشته بعنوان صادرکننده نمونه استان مازندران، کسب کارفرمای نمونه استان، قهرمان بخش سلولزی ایران، لقب بگیرد.

فروش ۱۲۸ میلیارد تومان ازتولیدات ومحصولات این شرکت آنهم با بهترین کیفیت ورساندن انبارهای کاغذ به عدد صفر نشان از ترویج خود کنترلی در مجموعه چوب وکاغذ است که نباید بسادگی از کنار آن عبور کرد.

صادرات بیش از ۱۲هزارتن به کشورهای مختلف اروپایی و رشد ۳درصدی مقداری وافزایش حجم تولید که مانع زیان وضرر این شرکت گردید افزایش راندمان مشتری مداری همه وهمه خبراز سعی وتلاش شبانه روزی وجهاد گونه کلیه پرسنل از مدیرعامل تا نیروی خدماتی این شرکت می‌دهد که بجاست با توجه به فرمایشات مقام عظمای ولایت مبنی برحمایت از تولیدات ایرانی وپاسداری از سرمایه ایرانی با کمک مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی وکمک برای تسهیل وایجاد واحد occ که حیات این شرکت به ایجاد این واحد بستگی دارد.

ساخت این کارخانه که پیش بینی می‌گردد با تولید سالانه ۱۲۰ هزارتن خمیر خشک موجب استفاده بهینه از منابع ضایعاتی، حفظ محیط زیست، کاهش فشار بر جنگل‌ها، تامین بخشی از مواد اولیه سلولزی وافزایش ظرفیت تولید کاغذ از مزایای به کارگیری این شیوه در کشور است که باید به آن توجه جدی بشود ومسئولین از شعار به عمل برسند تا دل رهبرمان شاد شود.


فرامرز درخشنده
سرپرست روزنامه کاروکارگر و خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در مازندران

/ 0 نظر / 16 بازدید